Els alumnes d'infantil han treballat molt amb el llibre viatger de DEX i ací està el resultat...
El llibre físic es veu millor... a l' escanejar-lo no s'ha quedat tan bé com esperavem   :(

http://issuu.com/maiteac9/docs/20160706125914966?workerAddress=ec2-52-23-179-140.compute-1.amazonaws.com