Festival de Nadad 2013

NOTA:
Si algú pare/mare té interés en obtindre els vídeos del festival de Nadal 2013, pot comunicar-ho a direcció per a obtindre una còpia.