La senyora Z

Vos presente a la senyora Z. Li agrada pintar amb pinzell. Un dia va anar al circ amb els fills del rei U i de la reina A, amb el príncep e, la princesa o i la princesa i. Els dos menuts, la e i la i   es van portar molt mal... I la senyora Z, li va dir als reis que mai més se'ls emportaria a cap lloc, a no ser que algú l'ajudara. Un altre dia vos diré quí l'ajudarà.

descarregar pdf ací