Les parts del cos en angles

Les parts del cos en angles

head, shoulders, knees, toes, eyes, ears, mouth, nose.